Nowy koszyk 0

Reklamacje i zwroty


Data publikacji:

Reklamacje

 • Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami towar może być reklamowany w ramach gwarancji i rękojmi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego za wadliwość sprzedawanego towaru, w tym zarówno za wady fizyczne jak i prawne.
 • Gwarancja to dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego lub producenta towaru w drodze dobrowolnej umowy lub oświadczenia (dokument gwarancyjny). Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne przedmiotu.
 • Klienci hurtowni  mogą reklamować towar w ramach rękojmi, a w ramach gwarancji tylko niektóre produkty marki takiej jak We-vibe, Svakom, Satisfyer, na które producent udzielił gwarancji.
 • Kupujący, który nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił hurtowni niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a gdy wada wyszła na jaw później, nie zawiadomił niezwłocznie po jej wykryciu, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 • Kupujący powinien zawiadomić o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po roku od daty wydania towaru.
 • Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Boys of Toys zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Rękojmi podlegają produkty nieużywane - ze względów higienicznych konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Uwzględnione reklamacje (wymienione produkty) wysyłamy z najbliższym zamówieniem, warunkiem wysyłki są opłacone wszystkie faktury po terminie.
 • W przypadku sprzedaży i wysyłki bezpośrednio do konsumenta na zlecenie przedsiębiorcy, na zasadach dropshipingu, ewentualne koszty i opłaty za dostarczenie reklamowanego towaru oraz odesłanie wymienionego produktu pokrywa kupujący.
 • Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania produktów na magazyn.
 • Wszystkie reklamacje należy wysyłać na adres magazynu:

Boys of Toys

ul. Poznańska 484

05-850 Koprki

 • Reklamacje można zgłaszać na dwa sposoby:
 1. Pobierz i wypełnij formularz z załącznika (zakładka: pliki do pobrania), wyślij paczkę do naszego magazynu. Wypełniając kolumnę "opis reklamacji", krótko poinformuj nas, gdzie należy szukać problemu. Przykład: nie wibruje, uszkodzony materiał, brak wszystkich funkcji rotacji, itp. Poinformuj nas, czy oczekujesz na wymianę produktów na nowe, czy wolisz otrzymać korektę do faktury.
 2. Drugi sposób, to złożenie reklamacji przez stronę. W "Strefie klienta", należy otworzyć zakładkę "Reklamacje/Zwroty" i postępować zgodnie ze wskazówkami. Ta forma zgłoszenia reklamacji daje możliwość podglądu bieżącego statusu. Oczywiście, paczkę z reklamacjami należy wysłać do naszego magazynu z informacją o zgłoszeniu przez stronę internetową.

Do jednej reklamacji można dodać do 5 załączników, przy czym dopuszczalny maksymalny rozmiar pliku to 0.5 MB. Dodawanie plików jest opcjonalne, można składać reklamacje również bez załączników.

Dopuszczalne formaty dodawanych plików to:

 • Pliki pdf, csv, txt,
 • Obrazki: jpg, jpe, jpeg, jfif,
 • Dokumenty: doc, docx, odt,
 • Arkusz kalkulacyjny: xls, xlsx, ods.

Zwroty

Hurtownia Boys of Toys nie przyjmuje zwrotów towarów poza sytuacją, gdy towar posiada wady fabryczne, które nie powstały na skutek użytkowania.